Kiadványok


Villamosenergia-termelési technológiák jellemzői

A "Villamosenergia-termelési technológiák jellemzői" címmel megjelent az Egyesület új kiadványa, amely az év elején kiadott sorozat kiegészítéseként a különböző villamosenergia-termelési technológiák összehasonlítását lehetővé tévő adatokat tartalmaz. Valamennyi adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik és a kiadványban minden esetben a forrás is fel van tüntetve. A könyv összesen 54 villamosenergia-termelési technológiát jellemez.

Az adatok az alábbi 12 szempont szerint teszik lehetővé az egyes technológiák összehasonlitását: 

A kiadványt az energetikai témákkal foglalkozó döntéshozók, döntéselőkészitők valamint az energetikai fejlesztési területén dolgozók számára készült, de hasznos információkat találhatnak benne az energiaellátás iránt érdeklődők is.

A kiadvány korlátozott példányszámban az Egyesületben rendelkezésre áll.


HOGY HOLNAPUTÁN IS LEGYEN ÁRAM

2005. április

A Magyar Atomfórum Egyesület a hazai villamosenergia-ellátás jövőképéről kiadványsorozatot jelentetett meg, ismertetve a különböző energiaforrások előnyeit, hátrányait és kockázatait. A kiadványsorozat célja az érdemi és tárgyszerű párbeszéd kialakítása a tények és érvek összevetésével.
Az Egyesület nem tartotta feladatának, hogy energiapolitikai javaslatokat dolgozzon ki, vagy ilyen ajánlásokat tegyen. A kiadványsorozat megjelentetésével hozzá akar járulni, ahhoz, hogy a villamosenergia-ellátásról érdemi és tárgyszerű párbeszéd alakuljon ki, amelyben a tények és érvek összevetése dominál. Ennek eredményeként – remélhetőleg – kikristályosodik egy olyan szakmai és társadalmi érv- és értékrendszer, amelyre támaszkodva egy tudatos energiapolitika kialakítható.
Külön kötetek foglalkoznak a szóba jöhető változatok bemutatásával, a különböző energiaforrások előnyeinek, hátrányainak és kockázatainak ismertetésével. Amennyire lehetséges volt az egyes részek kitérnek a technológiához kapcsolódó társadalmi, közgazdasági, jogi környezet kérdéseire is. A sorozat keretében az alábbi témakörök feldolgozására került sor:

A kiadványt a sajtó munkatársainak háttérbeszélgetés keretében mutattuk be a Magyar Sajtó Házában, 2005. április 27-én.


ATOMERŐMŰVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI - RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

2005. április

Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlodése óhatatlanul az energiaigény megnövekedését eredményezte. Az utóbbi 100 évben az energiaigény közel húszszorosára emelkedett.
Bár egyre többen megértették az energiatakarékosság szükségességét és jelentos erofeszítéseket is tettek, (pl. jobb hoszigetelésu épületek kialakítása, energiatakarékosabb gépek üzemeltetése, stb.) a termelés, illetve a fogyasztás rohamos növekedése újabb és újabb eroforrások bevonását igényli.
A fosszilis futoanyagok felhasználása nagymennyiségu széndioxid kibocsátásával jár. E mellett a szén égetésével számtalan környezetünket szennyezo anyag (szénmonoxid, kén és nitrogén vegyületek, pernye) kerül a légtérbe, melynek következményei riasztónak tunnek.
Az alternatív energiaforrások nagymértéku hasznosítása még gyerekcipoben jár. Az eddig ismert technikákkal helyi igényeket részben vagy egészben ki lehet ugyan elégíteni, de mindez az öszszes energiaigényt figyelembe véve nagyon kismértéku. Nagyobb kapacitások esetén nem egyszer kiderült, hogy a teljesen "tisztának" tuno energiaforrás is befolyásolja a környezetet. (Nagykiterjedésu széleromu telepeknél például megritkultak vagy eltuntek a madarak, ami magával hozta a rágcsálók nagyfokú elszaporodását.)
Természetesen törekedni kell a "tisztább" energiaforrások felkutatására, fejlesztésére, de be kell látnunk, hogy a civilizációval járó igények kielégítéséhez napjainkban szükség van az atomenergiára is.
A láthatatlan, sot egyéb szerveinkkel sem érzékelheto sugárzással szemben viszont természetes az emberiség egy részének aggodalma, félelme. Mindezt megalapozták a radioaktív sugárzások alkalmazásával, illetve az atomreaktorok üzemeltetésével kapcsolatos balesetek is, amelyeket a kisebb technikai hiányosságok mellett elsosorban a kello szaktudás hiánya, illetve figyelmetlenség okozott.
Könnyu belátni, hogy minden, pl. az elektromos áram használata, a közlekedés, a permetezo szerek, vegyi gyárak és természetesen az atomeromuvek is, mind-mind bizonyos mértéku kockázatot is jelentenek.
Ezt tudva - és az ésszeruség határán belül mindent megtéve a kockázat csökkentésére - el kell döntenünk, vállaljuk-e ezt a kockázatot, vagy lemondunk az igénybevétel által nyújtott számtalan civilizációs elonyrol. A döntésnek természetesen kollektívnak kell lenni, mivel egy-egy ember összességében csak igen kis mértékben befolyásolná az eredményt. Amit viszont mindenképpen célszeru megtenni, az a kollektív energiatakarékosság, hogy ezzel jobban hozzájáruljunk környezetünk elszennyezodésének csökkentéséhez.
A kiadványban szeretnénk ismertetni az üzemelo atomeromuvek által kibocsátott radioaktív izotópok környezeti hatását. A reális értékeléshez az alapfogalmak ismertetése mellett elengedhetetlen az egyéb forrásokból származó sugárterhelés mértékének, illetve a sugárzások egészségügyi kockázatának áttekintése is.

Letöltés