Gyászol a hazai nukleáris szakma, elhunyt Dr. Rónaky József okl. fizikus, az OAH volt főigazgatója

A következő fájdalmas hír olvasható az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján: „Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy 2022. január 5-én elhunyt dr. Rónaky József, az OAH nyugalmazott főigazgatója, a hazai nukleáris szakma kiemelkedő és meghatározó egyénisége. Mintegy másfél évtizedig, 1999-től 2013-ig állt az OAH élén, továbbá számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben töltött be különféle tisztségeket. A hivatal saját halottjának tekinti, osztozunk a gyászoló család fájdalmában.”

Rónaky József

Dr. Rónaky József 1946. december 7-én Pécsett született, 1965-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban. 1970-ben okl. fizikusként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, ahol három évvel később egyetemi doktorrá avatták. Pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) kezdte, majd a Magyar Optikai Művek lézerfejlesztési osztályvezetőjeként folytatta. 1979-1999. között a Paksi Atomerőműben sugárvédelemmel és nukleáris biztonsággal kapcsolatos beosztásokban (fizikus, dozimetriai szolgálatvezető, főmérnök, balesetelhárítási vezető) dolgozott. Fizikus kollegánk tagja volt a Magyar Nukleáris Társaságnak (MNT) és az MTA Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottságának is. Két ciklusban aktív tagja volt Paks város képviselő-testületének, eredményes tevékenysége elismeréseként 1999-ben Pro Urbe Emlékérmet kapott. 1999-ben elfogadta az OAH főigazgatói megbízatást, melyet nyugállományba vonulásáig magas színvonalon ellátott. „Az atomenergia alkalmazásának biztonságát szolgáló eljárások kutatása” című PhD dolgozatát sikeresen védte meg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában 2007-ben, tudományos témavezetője Dr. Solymosi József ny. ezredes, az MTA Doktora volt. Dr. Rónaky Józsefnek az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a sugárfizika és a környezettudomány területén elért eredményeiért 2007-ben Bozóky László-díjat adományozott. A paksi atomerőmű nukleáris biztonsága érdekében, továbbá a hazai nukleáris létesítmények biztonságának társadalmi és nemzetközi elismertsége érdekében kifejtett több évtizedes elkötelezett, magas színvonalú tevékenységéért 2009-ben Hevesy György-díjat adományozta az MTA elnöke fizikus kollegánknak. 2013. március 8-án „a hazai atomenergia biztonságos felhasználása érdekében végzett példaértékű munkássága, vezetői tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) állami kitüntetést, majd 2014. december 18-án az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Héliosz-díjat vehette át dr. Rónaky József a paksi Erzsébet Nagy Szállodában tartott hagyományos évzáró ünnepségen.

2015. november 9-én, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében „a nukleáris energia sikeres hazai felhasználásában, a Paksi Atomerőmű blokkjainak biztonság- és teljesítmény-növelésében nyújtott közreműködéséért, a nukleáris terrorizmus elleni védelem hazai elemzésének bevezetéséért és irányításáért; a védettség fogalmának a magyar jogrendszerbe és gyakorlatba való bevezetéséért; valamint a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítésében, biztonságnövelésében és a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló létrehozásában játszott irányító szerepéért” indoklással kapta dr. Rónaky József a Wigner Jenő díjat. A szakmai elismerések felsorolása során még említésre méltó, hogy barátunk 2013. május 16-án lett a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tiszteletbeli tagja, és a jelvényünket is büszkén viselte. Figyelemre méltó a következő méltatás, mely a kitüntető cím átadásakor olvastunk fel: „Dr. Rónaky József a Központi Fizikai Kutatóintézetnél, majd a Magyar Optikai Műveknél folytatott tudományos kutatói és fejlesztési tevékenységek után, 1979-ben csatlakozott a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Pakson különböző vezető beosztásokban feladata a nukleáris biztonsági, a sugárvédelmi, valamint az üzemanyag-gazdálkodási feltételek, szervezeti háttér és műszaki-tudományos kultúra megteremtése, majd irányítása volt. 1999-től az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. Ebben a minőségében elsődleges felelőssége – egyebek mellett – a magyarországi nukleáris biztonság szavatolása. A Hivatal által támasztott szigorú követelményeknek és az engedélyesek következetes ellenőrzésének köszönhető, hogy a magyar nukleáris létesítmények, mindenekelőtt a paksi atomerőmű nukleáris biztonsága nemzetközileg elismerten magas színvonalú. Dr. Rónaky József nemzetközileg ismert és elismert szakember, személyében képviseli a magyar nukleáris szakmai kultúrát. Sokat tett a nukleáris biztonság iránt elkötelezett szakembergárda kineveléséért és az intézményrendszer működtetéséért. Kiemelkedő szerepe volt a független nukleáris szakértők jogintézményének kialakításában, és abban, hogy a szakértő jelölteket az engedélyesektől független hivatásrendi köztestületként a Magyar Mérnöki Kamara szervezetei minősítsék.”

A nukleáris szakma képviselői hálásan gondolnak rád, nyugodjál békében kedves barátunk, Rónaky Jóska!

Szerző: Sipos László, minőségügyi szakmérnök, a nukleáris szakértőket Minősítő Bizottság tagja

Háttér infó: Idézet a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Kitüntetési Szabályzatából: „Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon magyar és külföldi állampolgárságúak részére, akik a kiemelkedő mérnöki vagy/és közéleti munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemelik a mérnöktársadalom elismerését. A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedő mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és magas szintű részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség. A Tiszteletbeli Tag címet javasolhatja Területi Kamara és/vagy Szakmai Tagozat. A Tiszteletbeli Tagság odaítéléséről és megvonásáról a MMK elnöksége dönt. E cím elnyerője erre a célra alapított Oklevelet kap, amelyet lehetőleg a MMK éves Küldöttgyűlésén, ünnepélyes keretek között adnak át. A Tiszteletbeli Tag oklevélben részesül, a Mérnök Újságot ingyenesen megkapja. A Tiszteletbeli Tagsággal járó költségeket az MMK viseli.”