Stratégiák és megfontolások az üzemanyagciklus zárására

Az OECD atomenergia ügynöksége (NEA) tanulmányt tett közzé a nukleáris fűtőanyag ciklus megvalósításának lehetséges változatairól.

Rengeteg technikai információ áll rendelkezésre a nukleáris üzemanyagciklus megvalósításának lehetséges módozatairól, amelyet befolyásol nukleáris üzemanyag -fajtája, a reaktorok típusa, a kiégett nukleáris üzemanyag kezelések. elhelyezésének és végleges tárolásának módja. A legtöbb, ha nem az összes, aktív atomenergia -programmal rendelkező ország hajt végre bizonyos a fejlesztéseket a nukleáris üzemanyag -ciklusokkal kapcsolatban. Azonban talán a létező lehetőségek száma miatt a döntéshozóknak gyakran nehéz megérteniük a különböző lehetőségek közötti különbségek jellegét és nagyságát.

E tekintetben ez a jelentés feltárja az üzemanyagciklus -lehetőségeket és az opciók megkülönböztető jellemzőit, valamint a döntéshozó tényezőket, amelyek mind az üzemanyag -ciklus fejlődésével, mind a különböző változatok megvalósításából eredő jellemzőkkel kapcsolatosak.

Behatóan vizsgálták a jelenlegi gyakorlatot és a fűtőanyag ciklus zárásának lehetőségeit.

Kimutatták, hogy a hasadóanyag jobb hasznosítása mellett a zárt ciklusokban sokkal kevesebb radioaktív hulladék keletkezik.

Részletesen elemezték az alábbi változatokat:

Nyílt fűtőanyagciklus - a kiégett fűtőelemek képezik a hulladékot, amelyet nedves vagy száraz tárolóban több évtizedig hűtenek. Ezután a kiégett fűtőelemeket nagy mélységben földalatti tárolókban helyezik el, olyan stabil kőzetekben, ahonnan nem juthatnak a környezetbe.

Egyszeri újrahasznosítás - Az egyszeri újrahasznosítás során a kiégett fűtőelemekből a hasadóképes uránt és a plutóniumot visszanyerik, és újrahasznosítják kevert urán-plutónium (MOX) vagy újra feldolgozott urán (ERU) üzemanyagban. A kiégett MOX- vagy ERU-üzemanyagokat a nyílt ciklushoz hasonlóan átmeneti tárolókban hosszabb ideig hűtik, majd hulladéktárolóba helyezik a föld alá.

Az újrafeldolgozás során a leginkább radioaktív összetevőket (aktinidák) leválasztják és üvegbe ágyazzák, majd mélységi, felszín alatti tárolókba helyezik el, amely elszigeteli a radioaktív anyagot a környezettől. Az egyszeri újrahasznosítás ötödére, hatodára csökkenti a végleges tárolásra kerülő nagyaktivitású, hosszú felezési idejű hulladékok mennyiségét.

Többszörös újrahasznosítás - A többszörös újrahasznosítás során a kiégett fűtőelemekben található uránt, illetve plutóniumot nagy mértékben újrahasznosítják, amíg a gyorsreaktorokban teljesen el nem fogynak. Ebben az esetben a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására gyakorlatilag nincs szükség.

Az újrafeldolgozás során keletkező radioaktív hulladékot (elsősorban az aktinidákat) eltemetik. A többszörös újrahasznosítás során az elhelyezésre kerülő nagyaktivitású, hosszú felezési idejű radioaktív hulladék mennyisége csak a nyílt ciklus hulladékának 5%-a.

A tanulmány itt érhető el.