Az atomenergia fontos az EU klimavédelmi céljainak eléréséhez

Yves_Desbazeille Yves Desbazeille. a FORATOM vezérigazgatója összegezte a nukleáris ipar előtt álló feladatokat az év végéig.

Számos olyan ügy és akta van Brüsszelben, amelyet a nyári szünet múltával ismét elővesznek, remélhetőleg a személyes találkozások száma növekedni fog a közel jövőben.

A FORATOM-nak is sok teendője lesz a következő négy hónapban, köztük a legfontosabb az európai nukleáris ipar vezetőinek találkozója a #NuclearEuropeLeaders, amely az iparág kulcsfontosságú prioritásaival foglalkozik majd.

Ismeretes, hogy a Bizottság közvetlenül a nyaralás előtt indította útjára a Fit for 55 csomagot, amely egy nagyon széles körű jogalkotási javaslat annak érdekében, hogy létrejöjjenek a jogi keretek ahhoz, az Európai Unió a széndioxid kibocsátást 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse.

Világos, hogy Európának akkor van esélye arra, hogy 2050-re dekarbonizálja gazdaságát, ha ezt 2030-as időközi célokat teljesíteni tudja.

Ugyanakkor – a vezérigazgató megfogalmazása szerint – a FORATOM nyilvánvalóan csalódott, amikor látja, hogy a javaslatokban egyáltalán nincs utalás az atomenergiára, noha, az atomenergia kulcsszerepet játszik az EU széndioxid-mentesítési stratégiájában, mivel sokoldalúan támogatja azt.

Az atomenergia segíti az EU karbonmentesítési céljainak elérését

Az atomerőművek alacsony széndioxid kibocsátású villamos energia termelők, amelyek hozzájárulnak a karbonmentes villamos hálózat megteremtéséhez, támogatva a villamositás térnyerését a gazdaságban, főleg a közlekedésben. A nukleáris energia széndioxid kibocsátás nélkül tud részt venni a hőszolgáltatásban és a hidrogéntermelésben, amelyek nagy szerepet játszanak a nehezen karbon mentesíthető iparágakban.

A nukleáris energia megfizethető átmenetet tesz lehetővé

Az IEA és az OECD NEA legutóbbi, "A villamosenergia-termelés várható költségei 2020" című jelentése megerősíti, hogy az atomerőművek hosszú távú üzemeltetése továbbra is a legolcsóbb villamosenergia-forrás. Az új építésű projektek is nagyon versenyképesek. Ezen túlmenően, mivel a nukleáris energia a nap 24 órájában rendelkezésre áll, potenciálisan képes megfizethető, alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént előállítani. Végezetül, mivel a nukleáris energia sokkal kevésbé érzékeny az áringadozásokra, ami kulcsfontosságú szempont egy olyan időszakban, amikor az energiaárak emelkednek.

A nukleáris energia javítja az ellátás biztonságát

Az atomerőművek gyakorlatilag a nap 24 órájában rendelkezésre állnak és egyaránt képesek az alapterhelést biztositani és rugalmas villamos energiát szolgáltatni. Ez a szerepe még fontosabbá válik az időjárásfüggő megújuló energiaforrások arányának növekedésével. Az atomenergia képes betölteni azt a rést, amikor nem fúj a szél és nem süt a nap. Ezért biztosítja, hogy a felhasználók akkor férjenek hozzá a szükséges energiához, amikor szükségük van rá, és európai forrásként csökkenti az energiaimporttól való függőséget is.

Az atomenergia támogatja a társadalmilag igazságos átmenetet

Az atomenergia, mint megfizethető energiaforrás, ami két fontos társadalmi hatással bír: először is, az alacsonyabb villamosenergia-árak csökkentik az energiaszegénység kockázatát. Másodszor, a nukleáris energia megfizethető, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát biztosíthat az ipar számára, ami arra ösztönzi őket, hogy Európában maradjanak megőrizve a munkahelyeket és segítve a gazdasági növekedést Európában. Nem szabad elfelejteni, hogy a nukleáris energia önmagában is egy iparág, amelynek erős európai ellátási lánca több mint egymillió munkahelyet jelent az EU-ban.

Sok más témát is fel kell dolgoznunk a következő hónapokban, beleértve a kis moduláris reaktorok és a nukleáris energiából előállított hidrogén körüli fejleményeket. Természetesen senki sem fog meglepődni, ha azt hallja, hogy a fenntartható finanszírozás taxonómiája nagyon magasan szerepel a prioritási listánkon – tette hozzá Desbazielle. Még mindig nem tudjuk, hogy a Bizottság mit tervez a továbbiakban. Bár elismerjük, hogy a nukleáris energiát nem támogató országok nagy nyomás alatt vannak, hiszen a nukleáris energia értékelésére megbízott szakértők nagyon egyértelmű választ adtak: a nukleáris energia megfelel a taxonómiának. Ezért, ha a Bizottság elkötelezett egy tudományos, tényeken alapuló taxonómia mellett, amelyben a befektetők megbízhatnak, akkor helyes döntést kell hoznia, és be kell vonnia a nukleáris energiát a fenntartható források közé.