A nukleáris energia helyreállítja jól megérdemelt helyzetét az EU-ban

Theodor Chirica, a FORATOM leköszönő elnökének értékelése

Manifesto Az elmúlt két év - amelyben a FORATOM elnökeként dolgoztam - nagyon intenzív volt a FORATOM és az egész európai nukleáris ipar szempontjából. Jelentős növeltük aktivitásunkat EU-vitákban és tényekre alapozott kommunikációnkat sok fontos kérdésről és a politikai fejleményekről, ideértve azt is, hogyan lehet az európai gazdaságot 2050-ig szén-dioxid-mentesíteni a jelenleg elérhető összes alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrás felhasználásával.

E cél elérése érdekében a FORATOM sokféle különféle eszközt használt, amelyek minden alkalommal a szükséges igényekhez és körülményekhez igazodtak. A leghatékonyabb projektek közül említést érdemel a FORATOM megbízásából készített két szakértői tanulmány: az atomenergia EU-gazdaságára gyakorolt hatásáról, illetve annak vizsgálatáról, hogyan segítheti a nukleáris energia az EU-t éghajlati céljainak elérésében. Ezenkívül a FORATOM számos rendezvényt tartott nemcsak Brüsszelben, hanem Európa egész területén, magas szintű előadókkal az EU különféle intézményeiből, nemzetközi szervezetektől és civil szervezetektől. Ezek közül kiemelkedik a „Megoldások egy 2050-es széndioxid-mentes Európa számára - az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák hozzájárulása” címmel 2019. februárjában tartott rendezvény, amely az EU Tanácsának román elnökségével folytatott kiváló együttműködés eredményeként jött létre, valamint a FORATOM közgyűlésének és a hozzákapcsolódó műhelyülés megrendezése Bukarestben 2019. júniusában.

Ennek során az európai nukleáris ipar magas rangú képviselői közös nyilatkozatban vázolták fel, mit kell tenni annak érdekében, hogy 2050-ig megvalósuljon a karbonmente Európa, miközben folytatódik a növekedés és a munkahelyek jönnek létre.

A fent említett eredményeken kívül a FORATOM és annak tagjai a munkacsoportok támogatásával a témák széles skálájára vonatkozó szakpolitikai dokumentumok közzétételével és népszerűsítésével járultak hozzá, hogy a nukleáris ipar véleménye az EU legfontosabb politikusaihoz és tisztviselőihez eljusson.

A FORATOM munkája nem kizárólag Európára összpontosított. Az elmúlt két évben az egyesület kiterjesztette tengerentúli együttműködését, sikeres rendezvényeket, műszaki látogatásokat és találkozókat szervezve az Egyesült Államokban Kanadában.

Ez a kemény munka megtérült, és a FORATOM-nak sikerült közvetíteni üzeneteit a brüsszeli politikai döntéshozóknak. Az elmúlt két év számos pozitív jelet hozott Európában, amelyek azt mutatják, hogy a dolgok valószínűleg az atomenergia javára fordulnak. 2018 végén az Európai Bizottság közzétette a „Tiszta bolygó mindenkinek” című 2050-es hosszú távú stratégiai jövőképét, amelyben hangsúlyozta, hogy az atomenergia a megújuló energiákkal együtt alkotja a szénmentes európai energiarendszer gerincét. Emellett egyre több EU-tagállam és érdekelt fél érvel az atomenergia mellett, mivel felismerték annak többszörös előnyeit. Egyre több nemzetközi szervezet elismerte, hogy az atomenergia elengedhetetlen része az európai energiaágazat mély szén-dioxid-mentesítésének. A közelmúltban az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a COP25-ről, amely szintén támogatja az éghajlatváltozás elleni küzdelemben minden szükséges technológia alkalmazását, beleértve az atomenergiát is.

Ezeket a pozitív jeleket figyelembe véve fontos hangsúlyozni, hogy az atomenergia jövője érdekében folytatott küzdelem messze még nem ért véget. Az elkövetkező évek döntő jelentőséggel bírnak, mivel számos uniós jogalkotási javaslatot (európai zöld megállapodás, fenntartható pénzügy, európai éghajlatvédelmi törvény stb.) hagynak majd jóvá. E folyamat kimenetele felgyorsíthatja vagy blokkolhatja az atomenergia jövőbeli fejlődését Európában. Néhány tagállam (elsősorban Ausztria és Luxemburg) radikalizálódik az atomenergia ellen, és más országokat is megpróbál rávenni véleményének elfogadására. Ezenkívül az új Európai Bizottság által bejelentett tervek nem mutatják, hogy az atomenergiát más alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokkal egyenrangúan szándékozna kezelni.

Tagjaink ezeket a tevékenységeket nagyon szoros együttműködésben hajtották végre a FORATOM titkárságával, támaszkodva a FORATOM brüsszeli székhelyű munkatársainak odaadására és elkötelezettségére, valamint az Igazgatóság támogatására, amely döntő jelentőségű volt.

Ezért elengedhetetlen további erőfeszítések végrehajtása annak érdekében, hogy a nukleáris energia továbbra is fontos eleme legyen az európai energiaszerkezetnek. Sok vita és lehetőség lesz a nukleáris energia fontosságának kiemelésére, mivel az jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás, a fenntarthatóság, a foglalkoztatás és a növekedés, valamint a K + F és az innováció területén megfogalmazott programok eredményes megvalósításához. Az európai nukleáris iparnak és a FORATOM-nak még aktívabbá kell válnia ezeken a területeken.

Számos kihívás van előttünk, de biztos vagyok abban, hogy az EU-szintű együttműködéssel és partnereinkkel sikert tudunk elérni.