Magyar Atomfórum Egyesület szakembereinek látogatása az épülő belorusz atomerőműben

2018. december 13-án a Magyar Atomfórum Egyesület delegációja szakmai látogatást tett az épülő belorusz atomerőműben. A magyar szakemberek megismerkedtek a VVER-1200 típusú reaktorokkal épülő első belorusz atomerőmű beruházásának jelenlegi helyzetével és az előzetesen megküldött kérdések alapján szakterületenként tájékoztatókat kaptak fontos szakmai információkatinformációt kaptak a belorusz kollégáktólkollégák tapasztalatairól, amelyeket hasznosítani tudnak majd a paksi két új blokk építésében való részvételük során. Magyar részről a látogatáson 11 szakértő vett részt, az Egyesület 8 tagvállalatától. A szervezésben a Roszatom budapesti irodája hathatós segítséget nyújtott, az Egyesület és a Roszatom közötti együttműködési megállapodás keretében.

A látogatás során a magyar szakértők számos területentöbb témában tájékozódtak, így többek között konzultációkat folytattak a nukleáris biztonságról, a beruházás humánerőforrás-igényeiről, a tervezés és dokumentáció kezelés kérdéseiről, a beszállítói minősítésről és az atomerőmű társadalmi kapcsolatairól.

A delegációnak alkalma volt részletesen megismerni az erőmű oktatóközpontját, ahol az új belorusz atomerőmű szakembereit képzik. Az oktatóközpont egyik központi része a teljes léptékű szimulátor, amely lehetővé teszi a szakemberek minőségi képzését és tudásának frissen tartását és elmélyítését.

A látogatásról az atomerőmű sajtóközleményt adott ki, amelyben idézik az Egyesület főtitkárának, Czibolya Lászlónak a véleményét, aki azt mondta: „Az itt kapott információk nagyon hasznosak lesznek a Paks 2 projekt megvalósítása során. A magyar szakemberekre jó benyomást tett az építkezés. és Mindkét fél kifejezte készségét minden bizonnyalaz együttműködés ünk a jövőben is folytatódik majd.folytatására. Az ilyen látogatások és tapasztalatcserék nem csupán a résztvevők számára hasznosak, hanem elősegítik, hogy az atomerőmű beruházások általános minősége is javuljon nemzetközi szinten. A kommunikációban tapasztalt nyitottság és az érdekelt társadalmi szereplők erőfeszítéseinek egyesítése hozzájárul a nukleáris biztonság növeléséhez.”

A látogatás során megtudtuk, hogy az Osztrovec (Astravyets)-ben épülő két 3+ generációs AES 2006 (VVER-1200) típusú, orosz, szentpétervári tervek alapján épülő orosz blokk összesen 2400 MW névleges villamos teljesítményével a fehérorosz villamos energiaigény 20-25%-át fogja fedezni (jelenleg a megtermelt villamos energia 95 %-át gázüzemű erőművek adják).. A beruházás fővállalkozója az JSC ASE EC, a szükséges forrásokat kormányközi szerződés keretében orosz hitellel biztosítják.

A városból a 20 km-re lévő erőmű felé haladva kb. 5 km-re az erőműtől jól láthatóak voltak azok a modern orosz légvédelmi rakétaállások, amelyeket ezért létesítettek, hogy megvédjék az erőművet egyes esetleges emberi eredetű veszélyforrásoktól (pl. repülőgép rázuhanás).

Az épülő erőmű alig 3023 km-re van a litván határtól. Osztrovec népessége az erőmű építésének megkezdése előtt 8.500 fő volt, jelenleg 12.000 fő, az építkezés befejezése után 25.000 fővel számolnak. Ez óriási terhelés jelent a városnak, ezért hatalmas infrastrukturális fejlesztésbe kezdtek, ami jelenleg is tart. Lakótelep, iskolák, óvodák, új kórház, sportlétesítmények, bevásárló központok létesültek az önkormányzat teljes támogatásával. Hatalmas, három kerületből álló lakótelep épült, amely 15.000 ember elszállásolását biztosítja. Itt az erőművi blokkok felépítése után a lakások felújítását követően az üzemeltetők laknak majd.

A városból a 20 km-re lévő erőmű felé haladva kb. 5 km-re az erőműtől jól láthatóak voltak azok a modern légvédelmi létesítmények, amelyek az erőmű védelmét szolgálják külső veszélyforrásoktól (pl. repülőgép rázuhanás).

Az épülő erőmű 23 km-re van a litván határtól. Miután (még) a Baltikum EU tagállamai nem részei Európai VillamosenergiaVillamosenergia Átviteli Hálózatnak (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for ElectricityInterconnected network of Continental Europe ) , ezért az erőműből több 7 különálló 330 kV-os távvezetékvezeték is épül ki részben kereskedelmi szándékkal.

Az állam 2007-2008 fordulóján döntött a beruházásról, 2010-ben kormányzati döntés született az orosz tervek alkalmazásáról, 2012. július 18-án -ben márkötötték meg a fővállalkozói szerződést megkötötték, 2012.05.31-én pedig elkezdődtek a munkálatok (a két blokk munkagödrének feltárása). Az 1. blokk létesítési engedélyét 2013. szeptember 13-án, a 2. blokkét 2014. február 14-én kapták meg. 2013. novemberben indult meg az első betonalap építése..

A létesítésnél törekedtek a belorusz cégek maximális bevonására, az építést főleg ők végezték, de az ipari háttér alapján a berendezések szállításában is jelentős szerepet kaptak. Az ismertetett statisztikai adatok szerint a létesítésben 15 orosz cég, 4516 fővel (59 %-os részarányban), valamint 21 belorusz cég, 3136 fővel (41 %-os részarányban) vett részt. Több mint ezer beszállítói szerződést kötöttek eddig. Jelenleg 36 építő cég, 7620 dolgozóval van jelen az építkezésen, Az építkezésen jelenleg 7600 fő dolgozik ebből 1700 orosz. A munkanyelv orosz. Az építkezés kritikus útja az elegendő szerelő szakember megléte.

A fővállalkozó intézi a beszerzési eljárásokat a Roszatom szabályai szerint, de az elbíráló bizottságokban azonos létszámmal vesz részt az orosz és belorusz oldal. Eddig mindig egyhangúak voltak a bizottságok döntései.

A főtervező generáltervező a szentpéterváriz az Atomproekt ECJSCEC. A szerződésies konstrukció rokon a Paks II2-vel. Lényeges különbség azonban, hogy a blokkok üzemi hűtése az alapterveknek megfelelően hűtőtornyokkal történik, valamint a szekunderkör orosz szállítású és 3000 f/perc K-1200-6,8/50 típusú kondenzációs gőzturbinát tartalmaz, amelyből távfűtési elvétel nincs, csak háziüzemi hőellátás. A technológiai vízellátáshoz az erőműtől 5-6 km-re lévő folyóból nyerik a táplálást. A Paks II.2 géptípusaiPaks 2 üzemi hűtése a szerződés szerint a Dunából lesz megoldva, a géptípusa pedig: Arabelle 1000, GE-Alstom gőzturbinák, melyek un. félfordulatú (1500 f/perc), három kisnyomású házas kondenzációs – elvételes gőzturbinákkialakításúak.

Az 1. blokk készültsége (az elmondottak alapján) igen jó, az üzembe helyezések zajlanak. A fűtőelemek behelyezése, tehát a blokk indulása a tervek szerint 2019-ben fog megtörténni.

A 2. blokk még szerelés előtt-alatt áll, a betonozási munkák már készen vannak.

Az építkezésen jelenleg 7600 fő dolgozik ebből 1700 orosz. A munkanyelv orosz. Az építkezés kritikus útja az elegendő szerelő szakember megléte.

A látogatás során a résztvevők megtekinthették az Információs Központot (látogató központ),, az Oktatási Központot, az építőknek épített zöldmezős új osztroveci városrészt, amelyet az erőművi blokkok felépítése után a felújítást követően az üzemeltetők fognak használni és az építkezési külső területeit, valamint a 330 kV-os alállomást. Az oktató központban bemutatták a blokkvezénylő szimulátor és megnéztünk néhány technológiai szimulátort is.

LA látogatásunk során sajnos a turbina gépházba nem tudtunk bemenni, az építési területen az épületeket kívülről láthattuk, továbbá a vezérlő épületben egy képernyőalapú villamos vezénylőt (nem blokkvezénylőt) tekintettünk meg. . Rövid időre megálltunk a reaktorépület üzemanyag berakodó daruja mellett, és alulról megtekinthettük az üzemanyag beszállító zsilipet (lásd a 2. fotón).

A fentiek alapján tehát Fehéroroszország 12-13 év alatt az engedélyeztetéssel együtt két üzemelő atomerőművi blokkot fel fog építeni.

Az atomerőművi szakemberek (főmérnök, illetékes osztályok képviselői) személyes előadások keretében számoltak be többek közt a tervezés és a kivitelezés folyamatáról. A terveket GOSZT és - a NAÜ nyomására - IEC szabványok alapján készítették az orosz tervezők. A tervek komoly független műszaki szakértésen nem estek át, bár elhangzott, hogy némi ellenőrzés azért történt, de a műszaki tervekkel kapcsolatban részletekbe menő észrevételetek nem tettek, a terveket jónak találták. A kiviteli tervekben a kivitelezők által fellelt módosítások és javítások az elmondottak alapján vissza lettek vezetve. A beépített főberendezések, beleértve a turbinát is jellemzően orosz gyártmányok.

A beruházók hamar felismerték, hogy igen nagy szakember gárdára van szükség, így a kezdetektől folyamatosan képzik az oroszokkal és a fehérorosz középiskolákkal és egyetemekkel együttműködve a szakembereket, de így isa 2018. év végére az 1. blokkon csupán még néhány százalékosrészleges a hiány (525 helyre 405 fő). Az építkezéshez a munkások, majd az üzemeltetők részére 3 ütemben lakótelepeket és a szükséges kiszolgáló infrastruktúrát építettek.

Összességében elmondható, hogy saját követelményrendszer hiányában a tervek változatlan formában kerültek megvalósításra, csak a NAÜ nyomására történtek változtatások. Magyarországnak fel kell ismernie, hogy az építkezéshez megfelelő kapacitású szálláshelyet kell biztosítani a munkásoknak, továbbá az üzemeltetéshez komoly szakember gárdát (~1000 fő) kell képezni, amelyhez a szükséges lépéseket már a mostani, engedélyeztetési szakaszban meg kell tenni. , továbbá be kell látniA belorusz tapasztalat szerint, hogy a tervek jóváhagyása és a kivitelezői szerződések megkötése után legalább 7-8 évre van szükség az új blokkok megépítéséhez. Rendkívüli fontosságú a megfelelő létszámú szakmai szerelőgárda biztosítása továbbá, mert ebből a példából is láthatóan nem elégaz igény meghaladhatja a 8000 fő két blokk párhuzamos szereléséhez.

A látogatást a résztvevők összességében hasznosnak találták és javasolták a kapcsolat érdemi tovább építését a Magyar Atomfórum Egyesület keretében.

A látogatásról a belorusz fél sajtóközleményt adott ki, amely megjelent az erőmű honlapján (http://www.belaes.by/en/news/item/2191-hungarian-delegation-visited-belarusian-npp.html), és az Egyesület főtitkárával egy minszki napilap rövid interjút készített, amely az újság honlapján olvasható (https://www.sb.by/articles/laslo-tsiboya-vengriya-postroit-takuyu-zhe-aes-kak-belarus.html).

Néhány további fotó a látogatásról: