Napelemek jövője Európa energiaellátásában

Az Európai Fotovoltaikus Ipari Egyesülés tanulmányt tett közzé, amelyben vizsgálta a napenergia hasznositásának lehetőségeit 2030-ig Európa villamosenergia-ellátásában.

A tanulmány kiinduló pontja az, hogy Európa nagyratörő klímavédelmi céljainak eléréséhez az energia szektor majdnem teljes szénmentesítése szükséges, mivel az energiaszektoron kívül eső CO2 kibocsátásának csökkentése nagy nehézségekbe ütközik. Ehhez az egész kontinens energia rendszerébe történő beavatkozás szükséges. A változatos megújuló energiaforrások elterjedése, beleértve a napelemeket is, kihívás elé állítja a villamos hálózatok üzemeltetőit. Mindazonáltal a napelemtechnológia számos megoldási lehetőséget biztosít az egyre növekvő villamosenergiaigények kielégítésére, egyre versenyképesebb bekerülési költségek mellett,anélkül hogy a teljes európai villamos hálózatot igénybevenné.

Jelenleg a fotovoltaikus napelemekkel megvalósitott rendszer költsége 2.31 €/W, ami az optimista forgatókönyv szerint 2030-ra 1,78 €/W-ra csökkenhet. (Ezek a költségek az atomerőmű fajlagos beruházási költségeihez hasonlóak. A gazdaságosság megitéléshez még figyelembe kell venni, hogy hazánkban az átlagos napsütéses órák száma évente 2000, amelynek nagyjából a fele hasznositható villamosenergia termelésre. A fotovoltaikus panelek becsült élettartama kb. 20 év. - Szerk. megjegyzése)

Urán tengervizből

A tanulmány amelett érvel, hogy a napelemek segítségével egy szerteágazóbb, változa-tosabb jövőbeni európai villamos rendszer teremthető, mely sok kapcsolatú, rugal-masabb, decentralizáltabb. A villamos szektor ilyenfajta átalakítása megkövetel bizonyos mértékű hálózatfejlesztést, mind az elosztói mind a szállítási szintet beleértve. Így integrálódna az elosztott energiatermelés növekvő fontossága, beleértve a napelemeket is. Míg ezen bővítések költsége valőszínűleg hatással lenne a napelemek verseny-képességére. Több forgatókönyvet is vizsgálva a tanulmány azt valószinűsiti, hogy a napenergiával termelt villamos energia részaránya 2020-ban 4-8% között, 2030-ban 10-15% között lesz Európában.

A hálózatfejlesztés mellett fontos megemliteni, hogy a napelemtechnológia elterjedésének egyik fontos feltétele az energiatárolás megoldása. Becslések szerint Euróában 10 és 100 GW közötti kapacitású villamosenergia tárolást kell megvalósitani a felvázolt napelemes fejlesztések támogatására..

(Összeállitotta: Schnepp Péter)

Forrás: EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION